loading
  • Nhân viên kinh doanh

    Mô tả công việc:  - Tiếp cận, phát triển các mối quan hệ với các đối tượng, các chủ đầu tư có khả năng đem lại dự án cho công ty. - Ưu tiên cho việc lấy các dự án mảng shop và office. - Những...

  • Nhân viên giám sát

    Mô tả công việc nhân viên giám sát:  - Soạn thảo, đọc hồ sơ, bản vẽ và triển khai thi công.Bóc dự toán (nếu cần) cho các hạng mục vật tư. - Thường trực tại công trình, giám sát, theo...

  • Giám sát trưởng

    Mô tả công việc giám sát trưởng:  - Có khả năng bóc tách khối lượng, lên dự toán, đánh giá nhà thầu. - Thay mặt nhà thầu, tiếp xúc và làm việc với nhân viên của các chủ...