loading
 • Văn phòng Tổng giám đốc FUTA

  - Vị trí: quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  - Diện tích: 100 m2
  - Công việc: fit-out, M-E và đồ gỗ

 • Phòng trưng bày Mỹ Tài

  - Vị trí: Rạch Chiếc, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
  - Diện tích: 250 m2
  - Công việc: quản lý dự án

 • Văn phòng Playboy

  - Vị trí: đường Nguyễn Du, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  - Diện tích: 100 m2
  - Công việc: fit-out, M-E và đồ gỗ

 • Trường tiểu học quốc tế Ngôi sao Sài Gòn

  - Vị trí: phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
  - Diện tích: 2.400 m2
  - Công việc: fit-out, ME và đồ nội thất

 • Văn phòng Linfox

  - Vị trí: tòa nhà Maritime, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  - Diện tích: 350 m2
  - Công việc: quản lý dự án

 • Văn phòng Pjco

  - Vị trí: Etown 1, quận Tân bình, Thành phố Hồ Chí Minh
  - Diện tích: 100 m2
  - Công việc: quản lý dự án

 • Nhà cổ

  - Vị trí: Hội An, Đà Nẵng
  - Diện tích: 4.000 m2
  - Công việc: quản lý dự án