loading

- Vị trí: phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
- Diện tích: 2.400 m2
- Công việc: fit-out, ME và đồ nội thất