loading

- Vị trí: Etown 1, quận Tân bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- Diện tích: 100 m2
- Công việc: quản lý dự án